Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Từ đây !


                                  Từ đây !
   Từ đây xa rồi đôi cánh tay mơ.


                         Từ đây giã từ lời nói điêu ngoa.                                     Từ đây chỉ còn lại mình ta.                                         Già thêm tuổi chia xa.                                             Tiếc cho ngày đã qua..!

            Mr_Quang Thắng !

1 nhận xét: